Жаңалықтар / Новости
Педагогтердің кәсіби даму траекториясын шыңдау және үздіксіз білімін жетілдіру мақсатында  Қазақстан Республикасы Президенті  Н. Назарбаевтың 2018 жылдың 10 қаңтарындағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауын іске асыру аясында «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ педагогтер үшін бейне-сабақтар мен бейне-дәрістердің «Педагогикалық идеялар панорамасы» байқауын жариялайды. В контексте реализации программы «Рухани жаңғыру» и Послания Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» объявляет конкурс видео-уроков и видео-лекций «ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ»
   |   

Құрметті педагог қызметкерлер, әріптестер!

Өмірдегі толассыз ақпараттар мен өзгерістер жағдайында өзін жүзеге асыруға қабілетті,  еңбек нарығының сұраныстарына тез әрекет ете алатын, еліміздің және әлемнің әлеуметтік-экономикалық және мәдени үдерістеріне белсенді қатыса алатын білікті мамандарды даярлау – қазіргі заманғы білім берудің басты міндеті болып табылады.

Инновациялық өндірістер үшін бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың жоғары тиімділігіне қол жеткізу үшін кәсіпорындар мен білім беру мекемелерінің ортақ мүдделерін анықтау шарт. Сондықтан да, соңғы уақытта білікті мамандарды  даярлауда жоғары сапаны қамтамасыз ететін үлгілер мен инновациялық технологияларға  ерекше мән беріліп отыр.

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде оқу үдерісін  ұйымдастыруда басымдыққа ие және маңызды стратегиялық технология - дуалды оқыту болып табылады.

Дәстүрлі жүйеге қарағанда бұл жүйенің артықшылығын әлемдік тәжірибе осылай көрсетіп берді:

- мамандарды дуальды жүйемен даярлау теория мен практика арасындағы алшақтықты жояды;

- дуальды оқыту жүйесімен даярлау  механизмі болашақ қызметкердің жаңа психологиясын құруға, маманның жеке тұлғасына әсер етуге негізделген;  

- дуальды жүйемен оқыту қызметкерлерді даярлауда қажетті дағдыларды игеру мен білім алуға жоғары ынтасын қалыптастырады, себебі олардың білім сапасы   жұмыс орындарында қызметтік міндеттерін орындаумен тікелей байланысты;

- бұл мекемелердің басшылары өз қызметкерлерінің тәжірибе алуы үшін оқуына мүдделі;

- оқу орындары оқыту барысында тапсырыс берушімен тығыс байланыста жұмыс жасайтын болашақ мамандарға қойылатын  талаптарды ескереді.

         Отандық кәсіби білім беруде дуальды оқыту жүйесін енгізу мәселесі өте маңызды және өзекті болып табылады.

         «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты тұжырымдамалық бағдарламасында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев бұқаралық  мамандық кадрлардың жетіспеушілігін жоятын қазіргі заманғы қолданбалы біліктілік  орталықтарын құруды, дуальды кәсіби білім берудің қажеттілігін атап өтті.

Оңтайландыру аясында вертикаль білім беруді  үздіксіз нығайту қажет. «Жас ерекшелігіне сәйкес» -мектепке дейінгі, бастауыш, орта, кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді  тұтас лифт ретінде қарастырып, барлық түрлерінің арасында логикалық байланысты қалпына келтіру маңызды.

Мемлекет басшысы дуальдық техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесінің түйінін қалыптастыруды, сондай-ақ техникалық мамандарды және жұмысшы кадрларды даярлау және қайта даярлаудың жоғары және тиімді, бәсекеге қабілетті жүйесін құруды, жастардың техникалық білім алуына мемлекеттің кепіл беруіне көшуді қарастыруды, үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесін одан әрі дамыту мен жұмысшы және техникалық мамандықтардың жетілдірілген және кәсіби стандартын, әзірлемелері мен қайта өңдеуін ынталандыруды қамтамасыз ету бағытында тапсырма берді.

Дуальді оқыту формасы оқу орнын бітірушілерге өздері тәжірибеден өткен мекемелеріне жұмысқа тұру барысында тез бейімделуге көмектеседі.

Бұл жасалған жүйенің формальді қорытындысы болашақ кадрлар әлеуетін тиімді пайдалану нәтижесі болса, жақсы біліктілігі бар кадрлар жақсы жұмыс орындарын табуға мүмкіндік алады.

         Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі әріптестерімізді, әлеуметтік серіктестерді, жақын және алыс шетелдердегі өкілдерді, мүдделі жақтарды дуальдық оқытуды енгізу мәселесін белсенді талқылауға және серікттестікке шақырамыз. 

В.Литвиненко, п.ғ.к.

СҚО, кәсіпкерлер Палатасының адами капиталды дамыту

бөлімінің басшысы

Нормативно-правовая база ТиПО

Рейтинг:   / 2
КеріӨте жақсы 
 1. Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц.
 2. Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническими профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения высших учебных заведений, а также на дошкольное воспитание и обучение.
 3. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования.
 4. Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы.
 5. План совместной работы Центра профессиональной ориентации, образовательных школ, учебных заведений технического и профессионального образования и предприятий г. Петропавловска на 2016-2017 учебный год.
 6. План работы Центра профессиональной ориентации г. Петропавловска на 2016-2017 учебный год.
 7. Об утверждении общих требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в организации.
 8. Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз практики.
 9. Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования.
 10. Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в сфере образования и науки, а также Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования.
 11. Об утверждении Правил организации дуального обучения.
 12. Об утверждении Правил организации и проведения, а также формирования учебно-материальной базы начальной военной подготовки.
 13. Об утверждении Правил оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации по профессиям (специальностям).
 14. Об утверждении Правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования.
 15. Рекомендательное письмо МОН РК от 15.07.2016г.. Пояснительная записка по разработке типовых учебных планов.
 16. Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
 17. Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного образования для взрослых.
 18. Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования.
 19. О внесении изменения в приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности".
 20. О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им".
 21. РЕКОМЕНДАЦИИ заседания Комиссии по направлению "Образование" Предвыборной программы партии "НұрОтан" "О внедрении дуального обучения в организациях технического и профессионального образования"
                       

© «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО бойынша ПҚ БАИ», 2016-2017

 
Яндекс.Метрика