МӨЛДІР СЕЗІМ, БИІК ПАРАСАТ

Рейтинг:   / 0

Төлебаева Дамира Мәрленқызы,

Қазақ тілі пәнінің ұстазы

 Әдетте Абайды философ ақын,

Мағжанды лирик ақын дейміз,

Абай ақылдың ақыны да,

Мағжан сезімнің ақыны

(С.Мұқанов)

Мағжан  Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз, қайталанбас құбылыс. Оның қуатты, бойға жігер, жүрекке от беретін рухты үні, ізденістері мен жаңашылдығы қазақ әдебиетін ХХ ғасырдың басында-ақ Еуропа, орыс әдебиетінің биік деңгейіне көтерді. «Өлеңді музыкаға айналдырған, дыбыстан сурет тұрғызған, сөзге жан бітірген, жаңа өлшеулер шығарған» Мағжанның осындай қасиеттерін, ішкі шығармашылық құдіретін жұрттан бұрын байқаған әрі аса жоғары бағалаған Мұхтар Әуезов: «Мағжан мәдениеті зор ақын. Сыртқы кестенің келісімі мен күйшілдігіне қарағанда, бұл бір заманның тегінен асқандай, сезімі жетілмеген қазақ қауымынан ертерек шыққандай… Сондықтан бүгінгі күннің бар жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, артқы күнге анық қалуға жарайтын сөз – Мағжанның сөзі. Одан басқамыздың бәріміздікі күмәнді, өте сенімсіз деп білемін» деп жазды.

Casual Παπουτσια

Подробнее...

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рейтинг:   / 0

Чернов А.В.,

мастер производственного обучения,

КГКП «Северо-Казахстанский

профессионально-педагогический колледж»

 КГУ «Управление образования акимата СКО» 

Целью профессионального образования является подготовка специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.  Эффективным способом определения качества профессионального обучения студентов колледжа, подготовки их к самостоятельной трудовой деятельности в современных условиях, является конкурс профессионального мастерства.

Nike Air Force 1 07 White Bicycle Yellow White AH0287-106 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Подробнее...

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА»

Рейтинг:   / 1

 Курмангожин А.М.,

преподаватель дисциплины «История  Казахстана»,

Гуманитарно-технический  колледж,

г. Петропавловск

Президент нашей страны Н.А. Назарбаев в Послании своему народу «Казахстан-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» четко определил, что «знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров». Также обратил внимание  на то, чтобы «наши граждане должны быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом современном производстве».

nike air max 90 denim red gray color hair products

Подробнее...

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК НОВЫЙ ВИД ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Рейтинг:   / 1

Сагитова М.М., Сагитов Т.Н., Крепковский В.А.

Петропавловский строительно-экономический колледж,

г. Петропавловск

Аңдатпа.

Бұл мақалада оқу үрдісінде телекоммуникациялық жобаларды енгізу мүмкіндіктері қарастырылады. Студенттердің бірлескен жұмысының ерекшеліктері және олардың телекоммуникациялық жобада жұмыс істеу арқылы өзара әрекеттесуі қарастырылады.

Alle Artikel

Подробнее...

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Рейтинг:   / 0

Жетыбаева Асия Сергазовна,

   преподаватель математики,

Гуманитарно-технического колледж,

 г. Петропавловск 

Подготовка личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, обладающей личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими умение решать задачи во всех видах ее деятельности,  является ведущей целью образования в новых экономических условиях.

Проблема активности личности в обучении - это ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития личности, ее профессиональной подготовки. Невозможно знать и уметь все, поэтому наиболее ценно умение добиться цели через смежные знания, умение искать и находить решение.

       «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью» (Л.Н.Толстой). 

Buty treningowe do biegania w terenie

Подробнее...

                       

© филиал АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» по СКО & Палата предпринимателей СКО, 2016-2021

 
Яндекс.Метрика